brugerbetingelser -

 

BETINGELSER FOR TILMELDING OG BRUG AF KBH-KOLLEGIER.DK

 

Når du tilmelder dig på kbh-kollegier.dk tilkendegiver du at have læst og være indforstået med brugerbetingelserne for brug af kbh-kollegier.dk.

Betingelser for køb:

Du køber ydelsen af: 
kbh-kollegier.dk ApS, CVR nr, 35865292, Gotersgade 11, 1123 København K.

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre:

Kortnummer udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling. Disse gemmes på en sikker måde som er godkendt af Stripe. Af sikkerhedsmæssige årsager kan kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre ikke blive vist igen, hverken på hjemmesiden eller i e-mails. Kbh-Kollegier.dk vil derfor heller aldrig bede dig om at sende disse oplysninger til Kbh-Kollegier.dk, hverken på sms, e-mail, papir, eller pr. telefon.

Accept af automatisk fornyelse:

Ved køb og oprettelse af abonnement accepterer du at Kbh-Kollegier.dk må trække det valgte beløb periodevis, som stemmer overens med prisen på det valgte produkt. Medmindre en anden periode er angivet.

Kvittering:

Umiddelbart efter din opskrivning til et medlemsskab vil du modtage en bekræftelse via e-mail.

Du kan få et samlet overblik over dine historiske betalinger ved at logge ind på din konto på Kbh-Kollegier.dk og gå videre til “Min konto” og herefter “Ordrehistorik”. Her vil alle dine køb fremgå i listeform, og ved at klikke på ”Faktura”, kan du åbne en pdf-kvittering. Alle betalinger vil fremgå under ”Min konto”, hvor alle kvitteringer samles, så du let kan holde styr på dine betalinger.

Når du opsiger dit medlemsskab modtager du en bekræftelse per e-mail.

Opsigelse:

Du kan til enhver tid opsige din abonnementsaftale med omgående virkning og uden varsel via “Min konto” øverst i højre hjørne af Kbh-Kollegier.dk, der fremgår når du er logget ind. Beløbet kan ikke refunderes, men du kan fortsat benytte Kbh-Kollegier.dk i restperioden af abonnementets løbetid. Det er brugerens eget ansvar at afmelde/opsige sit medlemsskab, hvis det ikke ønskes fornyet.

Ønsker du at afmelde dit medlemskab? Se vores guide til afmelding her.

Ved udløb eller spærring:

Hvis dit betalingskort udløber eller dit betalingskort bliver spærret, skal et nyt kreditkort tilføjes via ”Min konto”. Hvis din indbetaling til Kbh-Kollegier.dk bliver afvist af indløser grundet spærring af betalingskort eller snyd, har vi ret til at ophører din abonnementsaftale med Kbh-Kollegier.dk med øjeblikkelig virkning.

Abonnement:

Ved aftaleindgåelse (køb af abonnement) forpligter køber sig til at efterkomme de givne månedlige abonnementsafgifter efter egen valgte abonnementsordning. Priserne på de forskellige abonnementsprodukter varierer, men betales som et førstegangsbeløb for den første periode. Derefter fungerer det som abonnementsbeløb, hvor den anden abonnementstrækning vil ske ved udløb af den valgte periode (f.eks. efter 3 dage ved valg af Introduktionspakken). Der er tale om en løbende ydelse som skal afmeldes af brugeren (køberen).

Produktbetingelser

Introduktionspakken (3 dages abonnementsprodukt) til kr. 39,00:  De tre første dage, eller 72 timer, koster kun kr. 39,00. Herefter bliver medlemsskabet fornyet med kr. 129,00 hver 14. dag, såfremt abonnementet ikke er blevet afmeldt forinden.

Mellempakken (14 dages abonnementsprodukt): Medlemsskabet koster kr. 159,00 for de første 14 dage, hvorefter det bliver fornyet hver 14 dag til kr. 124,00, såfremt du ikke har afmeldt abonnementet forinden.  

Den store pakke (4 ugers abonnementsprodukt): Medlemsskabet koster kr. 189,00 for de første fire uger. Herefter falder prisen til kr. 169,00 for fire uger. Medlemsskabet bliver automatisk fornyet hver 4. uge til kr. 169,00, såfremt du ikke har afmeldt dig abonnementet forinden.

Dvs. at for abonnementsprodukter á henholdsvis 3 og 14 dage samt 4. uger, sker første pengeoverførsel ved tilmelding. Herefter forlænges abonnementsperioden automatisk med 14 dage til kr. 129,00 for introduktionspakken og kr. 124,00 for Mellempakken. Abonnementet vil fortsat blive automatisk fornyet hver 14. dag, hvis ikke brugeren har afmeldt abonnementet forinden. Ved køb af ‘Den store pakke* vil abonnementsperioden automatisk blive fornyet hver 4. uge til kr. 169,00 indtil medlemsskabet afmeldes.

Alle priser er inklusiv 25% moms.

Her kan du se hvordan du afmelder dit medlemsskab.

Afskrivning af ansvar:

Det er ikke tilladt at dele din tilmelding og adgang til Kbh-Kollegier.dk med andre.     

Det er ulovligt at indtaste en falsk/en andens e-mail adresse. I et sådant tilfælde, forbeholder Kbh-Kollegier.dk sig retten til at slette din adgang med omgående virkning uden refundering af din betaling.

Alle personlige data, f.eks. e-mailadresse, bliver behandlet fortroligt.

Kbh-Kollegier.dk forbeholder sig retten til at vise reklameannoncer, også selvom du har betalt for adgang til visse dele af hjemmesiden.

Kbh-Kollegier.dk forbeholder sig retten til at slette din adgang til Kbh-Kollegier.dk uden videre, ved overtrædelse af brugerbetingelserne for Kbh-Kollegier.dk.

Der tages forbehold for faktuelle fejl og mangler der måtte fremkomme som resultat af tastefejl, fejloplysninger fra tredjepart mm.

●      Kbh-Kollegier.dk linker til eksterne hjemmesider, og afskriver sig ethvert ansvar for indhold og informationer der måtte fremgå der.

 

Om Kbh-Kollegier.dk

Kbh-Kollegier.dk er kort fortalt den ultimative kollegieguide til København og omegn. Hjemmesiden samler 275 kollegier på ét sted, og har dermed gjort kollegiesøgningen overskuelig. Et søgesystem har gjort det let at finde de kollegier der matcher dine boligbehov, og ikke mindst at finde de kollegier du er berettiget til at ansøge på baggrund af din uddannelsesretning. Kbh-Kollegier.dk samarbejder med en række kollegier, hvor vi f.eks. viser ledige kollegieboliger og ansøgningsfrister i samarbejde med disse, men Kbh-Kollegier.dk håndterer ikke selve tildelingen af kollegieboliger. Du kan altså ikke ansøge om en kollegiebolig igennem Kbh-Kollegier.dk. I stedet fungerer vi som en kollegieguide, der giver dig som studerende de bedste forudsætninger for at finde en kollegiebolig i et uoverskueligt marked, ved at informere dig om alt fra ansøgningsmuligheder til ledige kollegieboliger, ansøgningsdeadlines, ansøgningsproces og hvorhenne du skal henvende dig.

Når vi skriver om ledige værelser/boliger, henviser vi til en side væk fra Kbh-Kollegier.dk. På Kbh-Kollegier.dk samler vi alle de ledige kollegieboliger og ansøgningsfrister fra nettet. Det gør vi for at give dig det bedste overblik så du kan spare tid. Vi linker videre til ansøgningsstedet hvor du kan finde mere information og ansøge kollegiet direkte. Vi administrerer således ikke kollegieboliger eller udlejningen af disse.

Definition af kollegie

Kollegier var oprindeligt et fællesskab af studerende, der boede side om side, og delte fællesfaciliteter med hinanden. Det kunne være fælles badeværelser, køkkener, opholdsrum, stuer osv. Der er fortsat mange kollegier, der minder om den oprindelige kollegieform, men der er og kommer flere kollegier frem, hvor beboerne har eget badeværelse, køkken osv.

Netop da mange kollegieværelser har eget badeværelse og trinettekøkken, kunne de også gå under betegnelsen ”studiebolig”. Omvendt er der også mange studieboliger, der ligeså vel kunne gå med betegnelsen ”kollegium” fordi de har fællesfaciliteter, der indbyder til et aktivt socialt liv mellem dets beboere. Derfor fungerer disse studieboliger på lige fod med kollegier i København. Der findes også mange ungdomsboliger, der kun er forbeholdt studerende, og som også kunne karakteriseres som et kollegium ud fra ovenstående betegnelse.

De oprindelige definitioner på kollegier, studieboliger og ungdomsboliger flyder i dag sammen. På Kbh-Kollegier.dk medtager vi boliger forbeholdt studerende, uanset om bygherre har styr på definitionerne af et kollegie eller en studiebolig. Faktum er, at de fleste i dag er én og samme – nemlig et kollegialt fællesskab for studerende. Ved at acceptere vores brugerbetingelser, accepterer du vores sidestillelse af betegnelsen studieboliger, ungdomsboliger og kollegier.

 

Fortrydelsesret:

Til dit abonnementskøb er der knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan dog kun fortryde, hvis du ikke har taget dit abonnement i brug indenfor de første 14 dage. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, må du straks efter køb logge af, og ikke logge på igen. Du skal herefter kontakte kundeservice ([email protected]) og informere om, at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse, og ikke i forbindelse med den løbende betaling. Det er brugerens

eget ansvar at opsige/afmelde abonnementet såfremt det ikke ønskes fornyet. Du kan kontakte kundeservice på e-mail via [email protected]

Generelt:

Kbh-Kollegier.dk forbeholder sig retten til at opdatere vores brugerbetingelser, herunder persondatapolitik og cookies, løbende, efter behov.

Her kan du downloade brugerbetingelserne i PDF-format.

Disse betingelser er senest opdateret den 9. juni, 2022.

 

TERMS AND CONDITIONS OF REGISTRATION AND USE OF KBH-KOLLEGIER.DK

When you register on kbh-kollegier.dk, you ackknowledge that you have read and agree to the terms of use of kbh-kollegier.dk.

Terms of purchase:

You buy the service from: kbh-kollegier.dk ApS, CVR no. 35865292, Gotersgade 11, 1123 Copenhagen K.

Payment card number, expiration date and check digits:

Card number expiration date and check digits are entered when paying. These are stored in a secure way approved by Stripe. Card number, expiration date and check digits will not be displayed again, neither on the website nor in emails due to safety reasons. Kbh-Kollegier.dk will never ask you to send this information to Kbh-Kollegier.dk, either by text message, e-mail, paper, post or by telephone.

Acceptance of automatic renewal:

By purchasing and subscribing, you accept that Kbh-Kollegier.dk withdraws the selected amount periodically, which corresponds to the price of the selected product. Unless another period is specified.

Receipt:

You will receive a confirmation via e-mail immediately after the registration.

You can get an overview of your payments history by logging in to your account on Kbh-Kollegier.dk. Go to “My account” (Min konto) and click “Ordrehistorik” (Order history). All your purchases will appear, and by clicking on “Faktura” (invoice), you can open a pdf containing your receipt. All payments will appear under “My Account”, and all receipts are collected, to provide an easy tracking of your payments.

When you cancel your membership, you will receive a confirmation by e-mail.

Termination of subscription:

You can terminate your subscription agreement at any time with immediate effect and without notice via “Min konto” in the upper right corner of Kbh-Kollegier.dk when logged in. The subscription is non-refundable, and you can use Kbh-Kolleiger.dk for the remaining period of the subscription period. It is the user’s own responsibility to unsubscribe / terminate his/her membership if it is not desired to renew.

Do you want to unsubscribe from your membership? See our unsubscribe guide here.

In case of expiration or blocking of card:

If your payment card expires or your payment card is blocked, a new credit card must be entered via “Min konto” on Kbh-Kollegier.dk. If your payment to Kbh-Kollegier.dk is rejected by the redeemer due to blocking of payment card or fraud, we are entitled to terminate your subscription with Kbh-kollegier.dk with immediate effect.

Subscription:

Upon entering into an agreement (purchase of a subscription), the buyer agrees to comply with the given monthly subscription fees according to his/her own chosen subscription scheme. The prices of the different subscription products vary but are paid as a first-time amount for the first period. This functions as a subscription, where the first second subscription payment will take place at the end of the selected period (i.e. after 3 days when selecting the Introduction Package). This is an ongoing service that must be deregistered by the user (buyer).

Product conditions:

Introduktionspakken (The Introduction Package) (3-day subscription product) at DKK 39.00: The first three days, or 72 hours, cost DKK 39.00. The membership is renewed with DKK 129.00 every 14 days, if the subscription has not been unsubscribed before.

Mellempakken (The Medium Package) (14-day subscription product): The membership costs DKK 159.00 the first 14 days, after it is renewed every 14 days at DKK 124.00, if you have not unsubscribed from the subscription.

Den store pakke (The Big Package) (4 weeks subscription product): The membership costs DKK 189.00 for the first four weeks. After this, the price drops to DKK 169.00 for four weeks. The membership will be automatically renewed every 4 weeks at DKK 169.00, if you have not unsubscribed.

This entails that regarding subscription of respectively 3 and 14 days, and 4 weeks, the first transfer takes place upon registration. The subscription period is automatically extended after this with 14 days at DKK 129.00 for the Introduction Package, 124.000 DKK for the Medium Package. The subscription will automatically be renewed every 14 days, if you have not unsubscribed. Subscription period for The Big Package will automatically be renewed every 4 weeks for DKK 169.00 until the membership is canceled when purchasing ‘The Big Package * until the membership is canceled.

All prices include 25% VAT.

Click here to see how to unsubscribe from your membership.

Disclaimer

It is not allowed to share your registration and access to Kbh-Kollegier.dk with others.

It is illegal to enter a fake / someone else’s email address. Kbh-Kollegier.dk reserves the right to delete your access with immediate effect without refund of your payment in this case.

All personal data, e.g., email address will be treated confidentially.

Kbh-Kollegier.dk reserves the right to display advertisements, even if you have paid for access to certain parts of the website.

Kbh-Kollegier.dk reserves the right to delete your access to Kbh-Kollegier.dk without further notice if the terms of use for Kbh-Kollegier.dk is violated.

Reservations are made for factual errors and deficiencies that may arise as a result of typing errors, error information from third parties etc.

Kbh-Kollegier.dk links to external websites and disclaims any responsibility for content and information that may appear there.

About Kbh-Kollegier.dk

Kbh-Kollegier.dk is the ultimate guide to dorms and student accommodations in and near Copenhagen. The website brings together 275 dorms in one place to make the search easier. A search system makes it easy to find the those dorms that match your housing needs and to find the dorms you are entitled to apply to based on your field of study. Kbh-Kollegier.dk collaborates with a number of dorms to announce vacant rooms and application deadlines. However, Kbh-Kollegier.dk does not operate or administrate the actual allocation of housing. You can therefore not apply for housing through Kbh-Kollegier.dk. Instead, we act as a guide which provides you with the best conditions for finding housing in a complex market. This is achieved by informing you about application options to vacant dorm housing, application deadlines, application process etc.

When we write about available rooms / apartments, we refer to pages away from Kbh-Kollegier.dk. At Kbh-Kollegier.dk we collect all the available dorms and student housing and application deadlines from the web. We do this to give you the best overview so that you can save time. We link to the application site where you can find more information and apply to the dorm directly. Thus, we do not manage any dorms or student accommodation options or the rental of these.

Definition of Dorms

Dorms were originally a community of students living side by side, sharing common facilities with each other. It could be shared bathrooms, kitchens, living rooms etc. There are still many dorms that are reminiscent of the original dorms.  However, there are and will be several dorms where the residents have their own bathroom, kitchen, etc.

Just as many dorms have their own bathroom and kitchen. These are also called “student apartments”. Conversely, there are also many study flats that that are called “dorms” because they have common facilities that invite to an active social life among its residents. These study apartments work on an equal term with dorms in Copenhagen. There are also many youth housing units that are only reserved for students and that could also be characterized as a dorm based on the above designation.

The original definitions of dorms, student housing, and youth housing flow together today. At Kbh-Kollegier.dk, we include housing reserved for students, regardless of whether the owner has control over the definitions of a dorm or student housing. Most housing units today are one and the same – A collegial community for students. By accepting our terms of use, you accept our definitions of the term studio housing, student accommodations, youth housing and dorms.

 

Right of cancellation:

Your right of cancellation within 14 days is eligible to your purchase of subscription. However, you can only regret if you have not used your subscription within the first 14 days. If you wish to exercise the right of cancellation, you must log off the website immediately after purchase, and not log in again. Then you must contact customer service ([email protected]) and inform that you have regretted your purchase. Since you have entered into an agreement of a subscription, the right of cancellation exists only at the conclusion of the agreement, and not in connection with the running payment. It’s the user’s own responsibility to cancel  / unsubscribe from the subscription if it is not desired to renew. You can contact customer service by e-mail via [email protected]

In general:

Kbh-Kollegier.dk reserves the right to update our terms of use, including personal data policy and cookies, on an ongoing basis, if needed.

You can download the terms of use in PDF format here.

These conditions were last updated on June 9, 2022.