Kbh-kollegier.dk's Studielegat

Legatet er i 2024 på kr. 1.000,- og uddeles en gang.
Legatet kan søges af et bredt udsnit af studerende. Læs nærmere nedenfor under ”hvem kan ansøge”.

Legatets formål
Kbh-kollegier.dk ønsker med legatet at støtte studerende der søger midler til udgifter forbundet med uddannelse eksempelvis udvekslingsophold, studieafgift, bøger eller lignende.

Hvem kan ansøge vores studielegat?
Legatet uddeles til danske statsborgere der går på en videregående uddannelse.

Ansøgningsfrist
Legatet uddeles d. 1. oktober og ansøgningen skal være Kbh-kollegier.dk i hænde senest kl. 12.00, 2024.

Legatets størrelse
kr. 1.000 kr.

Ansøgninger til studielegatet
Alle ansøgninger skal mailes til legat@kbh-kollegier.dk med overskriften ”Studielegat”. 

Ansøgninger skal maksimalt være en halv A4-side og skal indeholde følgende:

  • Hvad du søger legatet til, samt hvad du studerer og hvor.
    Gerne dokumentation såsom billede af studiekort (u
    ndgå at sende CPR-nummer med).

  • Kontaktoplysninger inkl. e-mail (du giver hermed Kbh-kollegier.dk tilladelse til at kontakte dig angående legatet). 

Legatet tildeles som nævnt 1. oktober, 2024.
Ansøgere der senest
d. 31. oktober ikke har modtaget besked, har således ikke fået legatet, men de er naturligvis velkomne til at ansøge om næste års legat. 

Legatuddeler
Kbh-kollegier.dk ApS
Gothersgade 11
1123 København K

Tidligere modtagere af legatet

2023: Sissel Mogensen – Praktikforløb ved Saks Potts i forbindelse med uddannelse til markedsføringsøkonom.