Den store kollegieundersøgelse 2023

Over 34.000 kollegieboliger og 284 kollegieafdelinger danner grundlaget for årets huslejeundersøgelse, der afslører at hele 84,9% af kollegieafdelingerne har boliger, der kan betales med udeboende SU.

Kbh-kollegier.dk står bag den omfattende kollegieundersøgelse der, trods stigende forbrugerpriser viser, at langt størstedelen af de Københavnske kollegie- og studieboligafdelinger har boliger, der matcher den udbetalte SU for udeboende samt studerende der er fyldt 20 år. Derudover udbyder 30% af afdelingerne boliger for 3.000 kr./md. eller derunder.

Undersøgelsen viser at hele 84,9% af kollegieafdelingerne har en minimumsleje der ligger under 6.000 kr./md., hvilket for de fleste svarer til SU efter skat, hvis frikortet bruges.
Altså er der her tale om hele 241 af 284 kollegieafdelinger med boliger, der kan betales med SU.

Derudover kan hele 57,4% af afdelingerne tilbyde boliger med en husleje under gennemsnittet på 4.096 kr./md. og 87 kollegieafdelinger har boliger til 3.000 kr./md. eller derunder, hvilket fint matcher mange studerendes ønske om en husleje der ikke alene kan betales med SU, men også efterlader et rådighedsbeløb, så boligposten ikke sluger hele den udbetalte SU.


Kollegier med SU-venlig husleje
Den store kollegieundersøgelse 2023
Stigninger, men også fald i huslejen

Ifølge undersøgelsen har 157 af kollegieafdelingerne fastholdt lejen trods udviklingen i forbrugerpriserne. Overraskende har 29 afdelinger endda nedsat lejen på kollegieboliger.
Her er der primært tale om mindre besparelser, men flere afdelinger har nedsat lejen med 350-1.100 kr./md. hvilket er en betydelig frigivelse til rådighedsbeløbet.

Blandt de 284 afdelinger i undersøgelsen, er der 98 afdelinger, der har oplevet en stigning i leje, hvilket udgør 34,5% af det samlede antal afdelinger.
Den højeste stigning i leje er registreret hos Østerbro Studios, hvor lejen er steget med hele 2.000 kr. pr. måned. Fra en tidligere lejepris på minimum 5.100 kr. pr. måned er lejen nu steget til minimum 7.100 kr. pr. måned for samme størrelse bolig, hvilket svarer til en stigning på 39,2%.

Interessant nok, er mange af stigningerne i huslejen sket i afdelinger, der i forvejen lå over gennemsnitslejen for en studiebolig, hvilket er en tendens der også har været gældende de foregående år.
55,3% af kollegieafdeingerne har dog kunnet fastholde lejen hvilket set i lyset af de ellers stigende forbrugerpriser, er positivt for de studerende, og hele 57,3% af kollegieafdelingerne har boliger under gennemsnitshuslejen for afdelingerne i undersøgelse, som ligger på 4.096 kr./md.

Flere afdelinger med “SU-venlig” husleje

At finde en kollegiebolig med en overkommelig leje når man er studerende på SU, kan føles som lidt af en opgave. De mange private og kommercielle studieboligudbydere er typisk langt tydeligere i deres kommunikation om ledige boliger end de ældre kollegieafdelinger, og lejeprisen er ofte højere, hvorfor man hurtigt kan drage den konklusion, at det er umuligt at finde en studiebolig med en SU-venlig husleje.

Ifølge kollegieundersøgelsen er dette dog langt fra tilfældet. Der findes nemlig hele 163 kollegieafdelinger med en “SU-venlig” husleje, altså er der tale om 58% af afdelingerne med en leje på 4.100 kr./md. eller derunder.

SU-satsen for udeboende og studerende over 20 år er pr. 1/1 2023 steget fra 6.397 til 6.589 kr./md. for at kunne matche de stigende forbrugerpriser, hvilket kombineret med de fastholdte lejepriser hos 157 kollegier, giver de studerende mulighed for at finde en studiebolig med en SU-venlig husleje. Derudover er det nævneværdigt, at hele 30,6% af kollegieafdelingerne har boliger med en månedlig leje under 3.000 kr., hvilket i den grad må siges at være SU-venligt.

Moderne studieboliger ved Bryggen

Disse bydele vrimler med studieboliger

Hvert år når studerende modtager svar om optagelse på landets uddannelser, starter jagten efter den helt rigtige studiebolig. Mange ønsker en bolig tæt på studiet, og mange er helt afhængige af at få en studiebolig i hovedstadsområdet fordi de kommer til byen fra en helt anden landsdel for at studere. Men hvor finder man egentlig det største udvalg af studieboliger, i en by man skal flytte til og måske ikke engang kender endnu?

En stor del af studieboligafdelingerne i København og omegn er lokaliseret i de såkaldte brokvarterer, men også Roskilde har en del afdelinger. Eftersom Roskilde kan bryste sig af eget universitet, RUC, samt en togtur på under en time til Københavns Hovedbanegård, kan det være en god idé at udvide sin søgning til også at inkludere Roskilde og byer der omkranser hovedstaden, i sin søgning.

De 6 bydele/byer med flest studieboligafdelinger er Amager, Nørrebro, Frederiksberg, Indre By, Østerbro og førnævnte Roskilde. Faktisk råder disse bydele sammenlagt over hele 65% af studieboligafdelingerne med hele 185 afdelinger tilsammen.

Som boligsøgende, kan det altså med andre ord være en god idé at kigge nærmere på de 6 byer. Kigger man f.eks. på Amager alene, finder man hele 52 afdelinger, hvilket også gør bydelen til det område, der har suverænt flest studieboligafdelinger. 

I undersøgelsen indgår 33 bydele med de i alt 284 afdelinger, hvilket vidner om, at der kan være flere muligheder for at finde en studiebolig, end man måske kunne frygte. Man skal bare udvide sit geografiske søgefelt.
At 84,9% af kollegieafdelingerne ovenikøbet har boliger der kan betales med SU, samt at 55,3% har fastholdt lejen trods stigende forbrugerpriser og hele 30% har boliger til 3.000 kr/md. eller derunder, må siges at være positivt.

Københavns kollegiemarked kan være udfordrende


At lede efter studie- eller kollegiebolig kan føles som en uoverskuelig opgave, for hvor starter man sin søgning; hvilke kollegier tager imod ansøgninger og hvordan, hvor og hvornår  ansøger man?

Hos kbh-kollegier.dk gør vi en dyd ud af at samle informationer om over 280 studiebolig- og kollegieafdelinger i København og omegn, og dele de indsamlede informationer med vores medlemmer. Vi indsamler også informationer om ledige boliger, ansøgningsfrister og udsender nyhedsbreve, så du lettere kan orientere dig om mulighederne.

Læs mere: Gode råd til at finde en bolig i København

Valby Studio Lejligheder
Ungdomsboliger Vanløse med eget køkken
Sådan kommer du godt i gang

Som ung studerende i København er der mange muligheder for at finde en kollegiebolig. Der bliver hele tiden bygget nye studie- og kollegieboliger, og der er konstant udskiftning på de eksisterende kollegier, da det oftest er et krav, at man fraflytter sin kollegiebolig senest 3 måneder efter endt studie.

Med et medlemskab til kbh-kollegier.dk får du et overblik over mere end 280 kollegie- og studieboligafdelinger i København og omegn, vores mål er nemlig at gøre din søgen efter en kollegiebolig markant lettere.

Vi opdaterer og indsamler informationer om ledige boliger, nye kollegier, samt andre brugbare informationer til din boligsøgning – og vi kan fanges på vores chat eller mail, hvis du har spørgsmål til medlemskab, eller har brug for en hjælpende hånd til at komme godt i gang.

Om undersøgelsen


Undersøgelsen er foretaget i foråret og sommeren 2023 og er baseret på beregninger om husleje og antal studieboliger fra 284 afdelinger i København og omegn.
Studieboliger defineres her som boliger til unge og/eller studerende. 

Datagrundlaget er primært baseret på data, der er tilgængelige på kollegiernes, studieboligafdelingernes eller administratorernes hjemmesider angående husleje-satser og antal boliger. I tilfælde hvor disse oplysninger ikke har været offentligt tilgængelige, er der taget kontakt til de udlejningsansvarlige.
Af de huslejer der indgår i undersøgelsen, kan lejen være inklusiv eller eksklusiv forbrug (el, vand, varme, wifi og lign.). Da dette ikke altid er angivet, kan dette variere fra bolig til bolig i undersøgelsen.

I tilfælde hvor der på administratorernes hjemmesider, ikke har været angivet et huslejeinterval eller listet en række boliger indenfor størrelser/typer, har det været nødvendigt at drage antagelser om antallet af boliger i de angivne huslejeintervaller.
Den gennemsnitlige husleje for bydele er derfor udregnet efter antal kollegieafdelinger og ikke et vægtet gennemsnit af antal studieboliger i hver afdeling. Derudover er det nævneværdigt, at den gennemsnitlige husleje er baseret på minimumshuslejen fra hver kollegieafdeling.

Undersøgelsen indeholder både kollegier, studieboliger og ungdomsboliger.

Nye ungdomsboliger på Nørrebro
VÆLG MEDLEMSSKAB

Introduktionspakken

Prøv 3 dage for kun 44 kr.

*Fornyes automatisk hver 14 dag af 149 kr.Du kan til enhver tid afmelde dit medlemsskab.

Mellempakken

14 dage for 185 kr.

*Fornyes automatisk hver 14 dag af 144 kr.Du kan til enhver tid afmelde dit medlemsskab.

Den store pakke

4 uger for 249 kr.

*Fornyes hver 4. uge til 219 kr.Du kan til enhver tid afmelde dit medlemsskab.